2011-2016: Brentano's Psychology and the Problem of Intentionality of Sensuous Acts

Abstract

Proiectul propune o nouă interpretare a problemei intenționalității și a relației dintre psihologia empirică și cea descriptivă brentaniană. În acest scop sunt sunt avansate următoarele teze: (1) În scrierea lui fundamentală din 1874, Psihologia din punct de vedere empiric, Brentano nu oferă nicio soluție proprie la problema referitoare la modul în care psihologia se poate funda ca știință, ci definește psihologia ca știință ce studiază legile coexistenței și succesiunii fenomenelor psihice. (2) Deosebirea dintre psihologia empirică din 1874 și psihologia descriptivă nu constă în faptul că în cadrul psihologiei empirice nu a fost elaborată distincția genetic – descriptiv, ci în faptul că în psihologia descriptivă Brentano abandonează ideea fundării psihologiei după modelul științelor naturii pentru a o defini ca știință descriptivă care cercetează elementele fundamentale ale actelor psihice; (3) analiza intenționalității actelor senzitive (senzațiile, reprezentările fanteziei) scoate în evidență o tendință a gândirii psihologice brentaniene diferită de cea studiată în mod obișnuit; studiul acestei noi direcții poate oferi soluții la probleme nerezolvate încă ale psihologiei lui, anume la problema intenționalității senzației și a clasificării fenomenelor psihice.

Cuvinte cheie: psihologie filosofică, filosofia ca știință, intenționalitate, aristotelism în sec. al XIX-lea, acte senzitive